Technika laterálního štěpu

Naše klinika Este Future byla jedním ze světových průkopníků metody laterálního štěpu, která se následně stala revoluční a nejpoužívanější technikou v oblasti transplance vlasů. Nesporné výhody této metody spočívají v maximalizaci počtu transplantovaných vlasů, minimalizace jizev a přirozeného vzhledu nových vlasů.

Nová technika transplantace vlasů pomocí laterálního štěpu, kterou v Este Future používáme, je považována za speciální chirurgický zákrok , který umožňuje bezpečnou alokaci vlasových štěpů tak, jak vlasy normálně rostou. Použití této nám umožňuje úplně se zbavit nežádoucích výsledků. Tento styl zároveň maximalizuje počet transplantovaných vlasových štěpů, schopnost určit úhel a směr růstu transplantovaných vlasů. Před využitím tohoto stylu existovala některá místa, do kterých bylo opravdu těžké transplantovat vlasy, ale díky této technice to již není problém.

Vývoj techniky laterálního štěpu

Vlasové vačky jsou se svisle vedle, což následně určuje směr růstu vlasů v darcovské oblasti. Diky technice laterální štěpu dokážeme napodobit tento přirozený jev a promítnout jej do oblasti, kam vlasové vačky transplantujeme. Výsledkem je přirozený směr růstu nových vlasů a celkový vzhled.

Este Future - Hair Growth

Vývoj této metody v oblasti transplantace vlasů znamenal velký krok kupředu, k výsledkům, které Vám narozdíl od kupříkladu metody FUT zaručují přirozený vzhled a nikdo nepozná, že jste podstoupili transplantaci vlasů. Naši lékaři v Este Future pracují dle této revoluční metody, jež kopíruje směr růstu nových vlasů přesně tak, jak rostou Vaše vlasy.

Abychom dokázali ocenit přínos této revoluční metody, musíme vědět, jak jsou vlasy v naší pokožce rozmístěné a jakým směrem rostou. Může se zdát, že vlasové váčky jsou v pokožce hlavy rozmístěné náhodně, avšak opak je pravdou. Vlasové folikuly jsou rozmístěny v liniích a dle jasně daných vzorců, kterých dokážeme s touto metodou využít a následně odebrané vlasové váčky transplantovat do žádoucích míst podle stejných kritérií.

Díky všem dostupným poznatkům o vlasech, o vlasových folikulách a za využití této revoluční metody v oboru transplantace vlasů, jsme v praxi schopni rozpoznat, pod jakým sklonem a jakým směrem vlasy přesně rostou, a následně toto uplatnit a kontrolovaně aplikovat do míst, kam budou transplantovány nové vlasy.

 

Technlka laterálního štěpu na klinice Este Futrure

Este Future - Lateral Incisions

Boční řezy

Technika laterálního štěpu využívá povrchnějších řezů, tedy řezů, které nejsou tak hluboké a tím předcházíme možnému poškození krevních cév, jež jsou hlouběji v pokožce hlavy. Metody transplantace vlasů, které nevyužívají laterálního (bočního) štěpu zvyšují tlak na ostatní vlasové folikuly, čímž může dojít k poškození okolních vlasových váčků. Dokážeme tedy odebrat vlasové folikuly bez zbytečného krvácení a poškození okolních vlasových váčků.

Lékaři na klinice Este Future úzce spolupracují s trichology, tedy s odborníky na vnitřní i zevní péči o vlasy, vlasovou pokožku a vlasové cibulky, aby určili tu správnou hloubku , šířku umístění transplantovaných štěpů a také aby přizpůsobili chirurgické nástroje tak, aby maximálně snížili poškození vlasové pokožky

Měření se liší podle oblasti pokožky hlavy, ale většinou měříme boční strany a zadní část hlavy, přechody budou v čelní zóně.

Metoda laterálního štěpu nám pomáhá ovládat chirurgické nástroje s absolutní přesností a precizností, čímž je zaručena úspěšná tranplantace vlasů s báječnými výsledky.
Laterální techniku transplantace vlasů nejvíce využíváme u pacientů, jejichž dárcovská oblast je omezená nebo se jedná o jedince s pokročilou plešatostí a jde tedy o transplantaci velkého rozsahu. U těchto klientů nemůžeme počítat s velkou hustotou nových vlasů, nicméně výsledek je stále přirozený s normální hustotou.

Obecně musíme vždy simulovat přirozené vlasy v každém konkrétním detailu, růstu, proto jsme pomocí této techniky zkopírovali přirozený vzhled a dosáhli nejlepších výsledků.

Malá ranka umožňuje:

  • Pohodlné vložení štěpu
  • Rychlé hojení
  • Minimální poškození pokožky
  • Blízké uložení transplantovaných štěpů vedle sebe pro maximální hustotu

Kromě toho by měl tvar rány napodobovat tvar štěpu a směřovat tak, aby umožnil optimální krytí vlasů a směr růstu vlasu.

Většina vlasových štěpů, které transplantujeme pomocí techniky laterálního štěpu, se skládá ze dvou vlasů, ale máme i vlasové štěpy, které mají vlasů více. V tomto případě tedy transplantujeme tyto štěpy paralelně.

Hloubka usazení vlasového štěpu se obvykle pohybuje od 60 do 85 mikronů, ale dosahuje až 3,5 mm – 5,0 mm hluboko. Hloubku štěpu lze změřit a tak, aby se vyrovnala hloubce původních vlasových cibulek pacienta.

Celý zákrok provádíme velice opatrně a pouze do bezpečné hlouby, abychom nenanušili podkožní vaskulární systém, zejména tehdy, když implantujeme velké množství štěpů blízko sebe. Vždy dbáme na bezpečnou manipulaci s vlasovými štěpy.

Nejlepší výsledky

U každého vlasového štěpu je šířka vštěpu, kterou naši lékaři považují za ideální, v rozmezí od 0,5 mm do 0,7 mm nebo zhruba 10x větší než průměr osy vlasů. U více vlasových štěpů se velikost liší od 0,90 mm do 1,10 mm v závislosti na průměru, takto dosáhneme transplantace 30-ti až 85-ti vlasových cibulek na každý čtvereční cm.

Obecně platí, že správné usazení transplantovaných štěpů orientace závisí na úhlu růstu vlasů, pokud tento úhel dodržíme, dosáhneme přirozeného vzhledu, proto je nezbytné provést extrakci štěpu v rohové části hlavy. Tímto se také snižuje riziko poškození podkožního vaskulárního systému. V praxi neexistují žádné důkazy o zjizvení v důsledku překročení Langerových linií (oblasti napětí v kůži vytvořené podkladovými kolagenovými strukturami). Tento fakt byl zdokumentován a prokázán v mnoha klinických studiích a případech.

Obecně platí, že sklon transplantového štěpu kopíruje směr růstu vlasů, čímž se se zvyšuje stupeň lesku vlasů. Z tohoto důvodu provádíme v oblasti, kam štěpy zasazujeme miniaturní řezy v koronálním, nikoli sagitálním směru a tím dosáhali lepších výsledků.

Aspekty ovlivňující transplantaci vlasů.

  • Návrh linie vlasů

Hairline Design - Este Future

Lékaři po celém světě a zvláště u nás v Turecku se shodují na důležitosti individuálního designu linie vlasů, což je spíše umělecká dovednost, zohledňující tvar Vaší tváře a Váš celkový vzhled. Proto se vždy snažíme nejprve co nejlépe navrhnout a nakreslit nejlepší a nejvhodnější vlasovou linii pro naše pacienty.

  • Vyjmutí a zasažení vlasových štěpů

Není problém najít vhodné vlasové cibulky v dárcovské části pokožky hlavy, ale k jejich vhodné extrakci a následné transplantaci vlasových štěpů využíváme našich speciálně vyškolených a zkušených trichologů (odborníků na vlasy a péči o vlasy). Dbáme tedy o to, aby na naší klinice Este Future pracovali pouze ti nejlepší a nejzkušenější lékaři, zdravotní sestry a trichologové.

  • Transplantace vlasových cibulek

Při práci s vlasovými cibulkami musíme být co nejvíce opatrní, zejména po extrakci, kdy musíme otevřít malé kanálky v oblasti, kam se budou vlasové štěpy implantovat, a proto vytváříme nejvhodnější prostředí pro uchování vyjmutých vlasových štěpů, abychom maximalizovali počet implantovaných štěpů a dosáhli tak těch nejlepších a nepřirozenějších výsledků s ohledem na vzhled a hustotu vlasů na všech místech.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+